Viewing articles tagged 'yum'

 دستورهای مفید Yum

1. برای نصب یک بسته yum  بر روی سرور می توانید از دستور  Yum  install استفاده کنید. yum...