ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

از بین دسته بندی های زیر میتوانید فیلتر کنید

دامنه
ثبت جدید
انتقال
تمدید دامنه
.com hot!
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
3,500,000 ریال
1 سال
.net hot!
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.org hot!
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
5,000,000 ریال
1 سال
.ir hot!
200,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.co
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
5,300,000 ریال
1 سال
.info
2,100,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.click
950,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.name
950,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.club
1,200,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.asia
1,400,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.pro
2,000,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.co.uk
1,040,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.eu
1,200,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.mobi
2,000,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.ws
2,500,000 ریال
1 سال
N/A
N/A
.xyz
1,300,000 ریال
1 سال
N/A
N/A

لطفا یک دسته بندی را انتخاب نمایید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains