سرور مجازی میکروتیک

سرور مجازی میکروتیک پلن 1

پلن 1
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • 2GB HDD
 • Unlimited BW
 • 1 core (1x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • 512M RAM
 • ١ IP
سرور مجازی میکروتیک پلن 2

پلن 1
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • 2GB HDD
 • Unlimited BW
 • 2 core (1x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • 1024M RAM
 • ١ IP
سرور مجازی میکروتیک پلن 3

پلن 1
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • 2GB HDD
 • Unlimited BW
 • 4 core (1x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • 2048M RAM
 • ١ IP
سرور مجازی میکروتیک انگلستان پلن 1

پلن 1
رم ۱ گیگابایت
پردازنده ۱ گیگاهرتز
هارد ۵۰GB HDD یا ۲۰GB SSD
پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • ١ IP
سرور مجازی میکروتیک انگلستان پلن 2

پلن 2
انگلستان
رم ۲ گیگابایت
پردازنده ۲ گیگاهرتز
هارد ۷۵GB HDD یا ۳۰GB SSD
پهنای باند ۱ گیگابیت بر ثانیه
ترافیک نامحدود
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • ١ IP
سرور مجازی میکروتیک هلند اقتصادی

پلن 1
هلند
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • 1G HDD
 • Unlimited BW
 • 1 core (1x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • 256M RAM
 • ١ IP
سرور مجازی میکروتیک هلند پلن 1

پلن 1
هلند
آخرین نسخه میکروتیک با لایسنس لول 6 نصب خواهد شد

 • 2GB HDD
 • Unlimited BW
 • 1 core (1x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • 512M RAM
 • ١ IP