سرورهای مجازی

سرور مجازی پلن 1

پلن ۱
نصب کنترل پنل پلسک برای مشتریانی که مدیریت سرور دارند به رایگان انجام می شود.

 • ٣٠GB HDD
 • Unlimited BW
 • ١ Core (١x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • ٥١٢MB RAM
 • ١ IP
 • کنترل پنل Cpanel فقط در صورت سفارش مدیریت سرور ارائه می گردد. نکته
سرور مجازی پلن 2

پلن ٢
نصب کنترل پنل پلسک برای مشتریانی که مدیریت سرور دارند به رایگان انجام می شود.

 • ٥٠GB HDD
 • Unlimited BW
 • ٢ Core (٢x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • ١GB RAM
 • ١ IP
 • کنترل پنل Cpanel فقط در صورت سفارش مدیریت سرور ارائه می گردد. نکته
سرور مجازی پلن 3

پلن ٣
نصب کنترل پنل پلسک برای مشتریانی که مدیریت سرور دارند به رایگان انجام می شود.

 • ٧٠GB HDD
 • Unlimited BW
 • ٤ core (٤x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • ٢ GB RAM
 • ١ IP
 • کنترل پنل Cpanel فقط در صورت سفارش مدیریت سرور ارائه می گردد. نکته
سرور مجازی پلن 4

پلن ٤
نصب کنترل پنل پلسک برای مشتریانی که مدیریت سرور دارند به رایگان انجام می شود.

 • ٩٠GB HDD
 • Unlimited BW
 • ٦ core (٦x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • ٣ GB RAM
 • ١ IP
 • کنترل پنل Cpanel فقط در صورت سفارش مدیریت سرور ارائه می گردد. نکته
سرور مجازی پلن 5

پلن ٥
نصب کنترل پنل پلسک برای مشتریانی که مدیریت سرور دارند به رایگان انجام می شود.

 • ١٢٠GB HDD
 • Unlimited BW
 • ٨ core (٨x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • ٤ GB RAM
 • ١ IP
 • کنترل پنل Cpanel فقط در صورت سفارش مدیریت سرور ارائه می گردد. نکته
سرور مجازی پلن 6

پلن ٦
نصب کنترل پنل پلسک برای مشتریانی که مدیریت سرور دارند به رایگان انجام می شود.

 • ١٦٠GB HDD
 • Unlimited BW
 • ١٢ core (١٢x١.٣٣ GHz) Shared CPU
 • ٨ GB RAM
 • ١ IP
 • کنترل پنل Cpanel فقط در صورت سفارش مدیریت سرور ارائه می گردد. نکته
سرور مجازی امارات (ریموت دسکتاپ )

امنیت بالا در استفاده
مناسب برای پی پال
مناسب برای Google Adwords
مناسب برای iTunes
مناسب برای تمامی استفاده ها

 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ (با محیط گرافیکی و ریموت ) سیستم عامل
 • دارد ای پی اختصاصی
 • کشور امارات (دبی) محل سرور