میزبانی وب لینوکس ویژه

هاست لینوکس ویژه - ویژه 1

۲۵۰ مگابایت هاست و ۱۲ گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

هاست لینوکس ویژه - ویژه 2

۵۰۰ مگابایت هاست و ۲۵ گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

هاست لینوکس ویژه - ویژه 3

۱۰۰۰ مگابایت هاست و ۴۰ گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.

هاست لینوکس ویژه - ویژه 4

۱۰۰۰ مگابایت هاست و ۴۰ گیگابایت پهنای باند
برای تهیه SSL بر روی هاست اشتراکی نیاز به تهیه آی پی اختصاصی خواهید داشت.